Podręczniki do biologii dla klasy VI

Biologia to dziedzina ciągle traktowana po macoszemu, a przecież dotycząca spraw fundamentalnych – działania organizmów i zależności między nimi a środowiskiem, które dotyczą każdego człowieka i jego otoczenia. Na szczęście autorzy i wydawcy podręczników do nauki biologii rozumieją, jak ważna jest edukacja w tym zakresie i dokładają wszelkich starań, żeby podręcznik do biologii był ciekawą i barwną lekturą.  

Puls życia nie tylko w tytule

Ktoś powiedział kiedyś, że współczesna biologia przypomina starania zegarmistrza, który rozbierając mechanizm na części, stara się zrozumieć istotę czasu. Współczesne podręczniki zdają się przeczyć tej teorii. Zamiast suchych, ciężkostrawnych informacji przekazują wiedzę za pomocą kolorowych, klarownych tablic i schematów opatrzonych jasnymi opisami. Podręcznik do biologii klasa 6, bez względu na wydawnictwo i autorów, skupia się, przede wszystkim na świecie zwierząt i zgodnie z podstawą programową narzuconą przez MEN, dotyka kwestii:

– budowy organizmów królestwa zwierząt

– zależności między nimi a środowiskiem

– procesów zachodzących  w organizmach

– bioróżnorodności jako wyniku ewolucji

Uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń, który w prosty, praktyczny sposób pomaga w przyswojeniu wiedzy. Rubryki  “Zwróć uwagę na” oraz “To najważniejsze!” podkreślają zagadnienia szczególnie istotne. 

Podręcznik do biologii klasa 6

Bez względu na to, z którego z trzech dopuszczonych podręczników korzystać będą uczennice i uczniowie i czy dołączone do nich będą zeszyty ćwiczeń, czy atlas, nauka biologii może stać się fascynującą przygodą. Warto też czasem wziąć podręcznik do ręki i wyjść  z nim do parku, lasu, czy na łąkę, żeby porównać  teoretyczną wiedzę w nim zawartą z obserwacjami  przyrody, zależności między organizmami, funkcjonowaniem różnych ekosystemów. Taka żywa nauka, doskonale znana rodzicom dzieci ze szkół demokratycznych, czy rosnącej w popularność edukacji domowej sprawia, że naturalnie przyswajana wiedza, wspomagana dobrze przygotowanymi podręcznikami, zostaje w głowie na długo, a  młodzi adepci biologii, umieją wiedzą wykorzystać w praktyce. Dla dobra środowiska i przyszłych pokoleń.